" MELON VASE - HAPPY BIRTHDAY "
GE7423BDY     MELON VASE - HAPPY BIRTHDAY
4.5" X 6.25" FOLDED NOTE W/ SENTIMENT "HAPPY HAPPY BIRTHDA
PACK 10 - BULK 50
 
COMPANION PIECES:

MELON VASE
5.75" X 8.75" INVITATION

MELON VASE
4.5" X 6.25" FOLDED NOTE

 


Copyright Odd Balls Invitations® 2005-2015